تورکمن صحرا مدیا
www.turkmensahramedia.net
بیرنجی صحیفه (صفحه اول)
info@turkmensahramedia.net
|
18123
تورکمنچه(ترکمنی)
فارسی(پارسچه)
 نظر سنجي   نتيجه سنجش 

"پ دی اف" فایل لرنینگ گؤرمگ پوروگرامنی آشاقی آیکنا کلیک ادمگ بیلن دانلود ادیپ بیلرسینگیز
(برنامه برای خواندن فایل های " پ دی اف " را می توانید از اینجا دریافت کنید)


هنگ لری اشیدمه گ اوچین آشاقداکی "آیکنی" کلیک ادینگ
(برنامه برای شنیدن آهنگ ها را می توانید از اینجا دریافت کنید )
ﮔﯚن - ﮔﯚیچلینکی ، غاوورغا - دیشلینکی

اوغلا باعشی
(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 234)
تأزه گل ایگدری


یاشایش ینگ دلیلی جانیم انم دیر

دامار دان آیلانیان قانیم انم دیر

یوراگ یوردیم دا کونگل کوشکیم دا

حوکم سوریان بیگ خانیم انم دیر


(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 87)
Şiraly Nurmyrat


Ömür daragtynyň gymmat şahasy…
Arman-arman, giç bilinýä bahasy!
           

(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 197)


Ýazan Sasoltan


Dil bilimi dili jemgyỳetçilik hadysalarynyň aỳratyn bir gӧrnüşi hӧkmünde ylmy nukdaỳnazardan ählitaraplaỳyn ӧwrenỳär.
           

(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 211)

.
(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 254)


امید
دولت مأمد آزادی
(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 125)
.


ايل ‌شاهيری
قوربان‌گلدی آهون‌بَر


(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 617)(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 1588)
(غارایئشلارئنگ سانی : 1)دعوت به همکاری
اخبار، نوشته، شعر و داستان، عکس و طرح های خود را به سایت تورکمن صحرا مدیا،بفرستید. با ما همکاری نمایید. آدرس ما:
turkmensahramedia@gmail.com

قلی قارااینجیک
(تعداد بازديد : 76)
(تعداد نظر : 1)

(تعداد بازديد : 303)

(تعداد بازديد : 2042)
(تعداد نظر : 7)

(تعداد بازديد : 429)
(تعداد نظر : 3)
.
(تعداد بازديد : 48)
(تعداد نظر : 1)
اوغلان بخشی در یک مصاحبه اختصاصی:آیلا جاذبی


قسمت دوم


(تعداد بازديد : 152)

(تعداد بازديد : 184)

(تعداد بازديد : 151)
(تعداد نظر : 1)

(تعداد بازديد : 174)
(تعداد نظر : 1)
اثر: یانیس استاوراکاکیس، یرگردان: رضا جاسکی
(تعداد بازديد : 78)
احمد مرادی
(تعداد بازديد : 246)
(تعداد نظر : 4)

(تعداد بازديد : 515)
(تعداد نظر : 7)

(تعداد بازديد : 641)
(تعداد نظر : 1)

(تعداد بازديد : 416)
(تعداد نظر : 1)


گزارش های حسینقلی مقصود لو وکیل الدوله ت به کوشش : ایرج افشار، محمد رسول دریا گشت
(تعداد بازديد : 10)


سایتئنگ آدئنی آیدئپ ، اونونگ یازغی لارئندان قوللانئپ بولار.
(استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است)