تورکمن صحرا مدیا
www.turkmensahramedia.net
بیرنجی صحیفه (صفحه اول)
info@turkmensahramedia.net
|
17509
تورکمنچه(ترکمنی)
فارسی(پارسچه)
 نظر سنجي   نتيجه سنجش 

"پ دی اف" فایل لرنینگ گؤرمگ پوروگرامنی آشاقی آیکنا کلیک ادمگ بیلن دانلود ادیپ بیلرسینگیز
(برنامه برای خواندن فایل های " پ دی اف " را می توانید از اینجا دریافت کنید)


هنگ لری اشیدمه گ اوچین آشاقداکی "آیکنی" کلیک ادینگ
(برنامه برای شنیدن آهنگ ها را می توانید از اینجا دریافت کنید )آدام  باردئر ، آدامینئنگ  ناغشی دئر ،
آدام  باردئر ، حایوان  اوُندان  یاغشی دئر


امید
ماغتیم قولی قارلی
(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 96)


.
(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 63)

.
(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 64)
Kerim Gurbannepesow
(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 152)
ستار سوقی


درد بیلمزه خابار برسنگ دردینگدن

دردینگ آنگماز باشا غصه کأن ایلأر

عاجز غالئب آیرئلماغئن یوردینگ دن

آیرا واطان غارا باغرئنگ غان ایلأر


(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 316)
(غارایئشلارئنگ سانی : 2)
.


ايل ‌شاهيری
قوربان‌گلدی آهون‌بَر


(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 420)
Mollanepes(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 569)


.
(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 357)
(غارایئشلارئنگ سانی : 3)(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 1342)
(غارایئشلارئنگ سانی : 1)دعوت به همکاری
اخبار، نوشته، شعر و داستان، عکس و طرح های خود را به سایت تورکمن صحرا مدیا،بفرستید. با ما همکاری نمایید. آدرس ما:
turkmensahramedia@gmail.com

اثر: یان-ورنر مولر برگردان: رضا جاسکی
(تعداد بازديد : 137)
(تعداد نظر : 1)


احمد گرگانی
(تعداد بازديد : 94)
(تعداد نظر : 1)

(تعداد بازديد : 198)
(تعداد نظر : 1)

(تعداد بازديد : 322)
(تعداد نظر : 2)

(تعداد بازديد : 260)
(تعداد نظر : 2)


آیلا
(تعداد بازديد : 1829)
(تعداد نظر : 7)

(تعداد بازديد : 303)
(تعداد نظر : 3)

(تعداد بازديد : 322)
(تعداد نظر : 1)

(تعداد بازديد : 401)


قارا اینجیک
(تعداد بازديد : 194)
(تعداد نظر : 1)

(تعداد بازديد : 617)
(تعداد نظر : 2)

(تعداد بازديد : 420)

(تعداد بازديد : 402)
قارا اینجیک
(تعداد بازديد : 330)
(تعداد نظر : 7)

(تعداد بازديد : 485)
(تعداد نظر : 1)

(تعداد بازديد : 315)
(تعداد نظر : 1)

(تعداد بازديد : 353)
(تعداد نظر : 2)
آلبر کامو
(تعداد بازديد : 31)


سایتئنگ آدئنی آیدئپ ، اونونگ یازغی لارئندان قوللانئپ بولار.
(استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است)