تورکمن صحرا مدیا
www.turkmensahramedia.net
بیرنجی صحیفه (صفحه اول)
info@turkmensahramedia.net
|
21981
تورکمنچه(ترکمنی)
فارسی(پارسچه)
 نظر سنجي   نتيجه سنجش 

"پ دی اف" فایل لرنینگ گؤرمگ پوروگرامنی آشاقی آیکنا کلیک ادمگ بیلن دانلود ادیپ بیلرسینگیز
(برنامه برای خواندن فایل های " پ دی اف " را می توانید از اینجا دریافت کنید)


هنگ لری اشیدمه گ اوچین آشاقداکی "آیکنی" کلیک ادینگ
(برنامه برای شنیدن آهنگ ها را می توانید از اینجا دریافت کنید )
سیلاسئنگ سیلاغ گؤرأرسئنگ، قیناسئنگ قیناغنازمحمد پقه


قویمایارلار یورک سوزین دیمأگه

قویمایالار نانینگ قوری ایماگه

بیلمه دیم نأمه اوچین، بیله موق هنیز

قویمایارلار سویلمگنه، سویماگه


(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 92)
ستار سوقی


mp3 file


(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 294)


محمد صالح راسخ
(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 174)
ناز محمد یگن محمدی
(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 219)


عاجز غالئب آیرئلماغئن یوردینگ دن
سؤزلری:عظیم گوکی، یرنه یتیریان: اوغلان باغشی
(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 354)
دولت مأمد آزادی
(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 1143)
.


ايل ‌شاهيری
قوربان‌گلدی آهون‌بَر


(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 1646)(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 2767)
(غارایئشلارئنگ سانی : 1)دعوت به همکاری
اخبار، نوشته، شعر و داستان، عکس و طرح های خود را به سایت تورکمن صحرا مدیا،بفرستید. با ما همکاری نمایید. آدرس ما:
turkmensahramedia@gmail.comعلی معموری
(تعداد بازديد : 3)


امان محمد خوجملي
(تعداد بازديد : 3)


نوام چامسکی برگردان: رضا جاسکی:
(تعداد بازديد : 1)

(تعداد بازديد : 107)
(تعداد نظر : 2)

(تعداد بازديد : 143)
(تعداد نظر : 1)

(تعداد بازديد : 162)
نازمحمد یگن محمدی
(تعداد بازديد : 161)

(تعداد بازديد : 178)

(تعداد بازديد : 241)
(تعداد نظر : 4)

(تعداد بازديد : 258)
سون–اریک لیدمن ـ برگردان: رضا جاسکی
(تعداد بازديد : 227)

(تعداد بازديد : 309)
(تعداد نظر : 2)

(تعداد بازديد : 412)
(تعداد نظر : 4)

(تعداد بازديد : 369)


گزارش های حسینقلی مقصود لو وکیل الدوله ت به کوشش : ایرج افشار، محمد رسول دریا گشت
(تعداد بازديد : 273)


سایتئنگ آدئنی آیدئپ ، اونونگ یازغی لارئندان قوللانئپ بولار.
(استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است)