تورکمن صحرا مدیا
www.turkmensahramedia.net
بیرنجی صحیفه (صفحه اول)
info@turkmensahramedia.net
|
16203
تورکمنچه(ترکمنی)
فارسی(پارسچه)
 نظر سنجي   نتيجه سنجش 

"پ دی اف" فایل لرنینگ گؤرمگ پوروگرامنی آشاقی آیکنا کلیک ادمگ بیلن دانلود ادیپ بیلرسینگیز
(برنامه برای خواندن فایل های " پ دی اف " را می توانید از اینجا دریافت کنید)


هنگ لری اشیدمه گ اوچین آشاقداکی "آیکنی" کلیک ادینگ
(برنامه برای شنیدن آهنگ ها را می توانید از اینجا دریافت کنید )
سایانی  اِکمه دیک ، سالقئندا  یاتماز.
(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 6)

.
(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 49)


تورکمن صحرا ـ نازلی داغ
Palwan Halmyradow
(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 124)
Orman
(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 164)
(غارایئشلارئنگ سانی : 1)

.
(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 167)
.


ايل ‌شاهيری
قوربان‌گلدی آهون‌بَر


(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 80)
Mollanepes(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 217)


.
(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 3)(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 867)
(غارایئشلارئنگ سانی : 1)دعوت به همکاری
اخبار، نوشته، شعر و داستان، عکس و طرح های خود را به سایت تورکمن صحرا مدیا،بفرستید. با ما همکاری نمایید. آدرس ما:
turkmensahramedia@gmail.comمصاحبه با توماس پیکتی ـ برگردان رضا جاسکی
(تعداد بازديد : 30)


یرواند آبراهامیان ـ ترجمه محمد ابراهیم فتاحی
(تعداد بازديد : 112)


سایتئنگ آدئنی آیدئپ ، اونونگ یازغی لارئندان قوللانئپ بولار.
(استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است)