تورکمن صحرا مدیا
www.turkmensahramedia.net
بیرنجی صحیفه (صفحه اول)
info@turkmensahramedia.net
|
17667
تورکمنچه(ترکمنی)
فارسی(پارسچه)
 نظر سنجي   نتيجه سنجش 

"پ دی اف" فایل لرنینگ گؤرمگ پوروگرامنی آشاقی آیکنا کلیک ادمگ بیلن دانلود ادیپ بیلرسینگیز
(برنامه برای خواندن فایل های " پ دی اف " را می توانید از اینجا دریافت کنید)


هنگ لری اشیدمه گ اوچین آشاقداکی "آیکنی" کلیک ادینگ
(برنامه برای شنیدن آهنگ ها را می توانید از اینجا دریافت کنید )
ﮔﯚن - ﮔﯚیچلینکی ، غاوورغا - دیشلینکی

اوغلا باعشی
(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 44)
Şiraly Nurmyrat


Ömür daragtynyň gymmat şahasy…
Arman-arman, giç bilinýä bahasy!
           

(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 63)
Kerim Gurbannepesow
(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 223)


Ýazan Sasoltan


Dil bilimi dili jemgyỳetçilik hadysalarynyň aỳratyn bir gӧrnüşi hӧkmünde ylmy nukdaỳnazardan ählitaraplaỳyn ӧwrenỳär.
           

(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 41)

.
(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 128)


امید
.


ايل ‌شاهيری
قوربان‌گلدی آهون‌بَر


(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 487)
Mollanepes(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 637)


.
(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 428)
(غارایئشلارئنگ سانی : 3)(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 1436)
(غارایئشلارئنگ سانی : 1)دعوت به همکاری
اخبار، نوشته، شعر و داستان، عکس و طرح های خود را به سایت تورکمن صحرا مدیا،بفرستید. با ما همکاری نمایید. آدرس ما:
turkmensahramedia@gmail.com

احمد مرادی
(تعداد بازديد : 41)

(تعداد بازديد : 429)
(تعداد نظر : 7)

(تعداد بازديد : 538)
(تعداد نظر : 1)

(تعداد بازديد : 349)
(تعداد نظر : 1)
احمد مرادی
(تعداد بازديد : 75)
(تعداد نظر : 1)

(تعداد بازديد : 73)

(تعداد بازديد : 250)
(تعداد نظر : 1)

(تعداد بازديد : 665)
(تعداد نظر : 2)
آیلا جاذبی
(تعداد بازديد : 85)
(تعداد نظر : 1)

(تعداد بازديد : 163)
(تعداد نظر : 1)

(تعداد بازديد : 248)
(تعداد نظر : 1)

(تعداد بازديد : 377)
(تعداد نظر : 2)


آیلا
(تعداد بازديد : 1928)
(تعداد نظر : 7)

(تعداد بازديد : 341)
(تعداد نظر : 3)

(تعداد بازديد : 356)
(تعداد نظر : 1)

(تعداد بازديد : 449)
آلبر کامو
(تعداد بازديد : 101)


سایتئنگ آدئنی آیدئپ ، اونونگ یازغی لارئندان قوللانئپ بولار.
(استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است)