تورکمن صحرا مدیا
www.turkmensahramedia.net
بیرنجی صحیفه (صفحه اول)
info@turkmensahramedia.net
|
17655
تورکمنچه(ترکمنی)
فارسی(پارسچه)
 نظر سنجي   نتيجه سنجش 

"پ دی اف" فایل لرنینگ گؤرمگ پوروگرامنی آشاقی آیکنا کلیک ادمگ بیلن دانلود ادیپ بیلرسینگیز
(برنامه برای خواندن فایل های " پ دی اف " را می توانید از اینجا دریافت کنید)


هنگ لری اشیدمه گ اوچین آشاقداکی "آیکنی" کلیک ادینگ
(برنامه برای شنیدن آهنگ ها را می توانید از اینجا دریافت کنید )
آش تاغامئن دادان بیلر ،

یوُل آغرامئن - أدِن


اوغلا باعشی
(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 41)
Şiraly Nurmyrat


Ömür daragtynyň gymmat şahasy…
Arman-arman, giç bilinýä bahasy!
           

(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 61)
Kerim Gurbannepesow
(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 221)


Ýazan Sasoltan


Dil bilimi dili jemgyỳetçilik hadysalarynyň aỳratyn bir gӧrnüşi hӧkmünde ylmy nukdaỳnazardan ählitaraplaỳyn ӧwrenỳär.
           

(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 38)

.
(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 126)


امید
.


ايل ‌شاهيری
قوربان‌گلدی آهون‌بَر


(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 485)
Mollanepes(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 635)


.
(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 426)
(غارایئشلارئنگ سانی : 3)(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 1432)
(غارایئشلارئنگ سانی : 1)دعوت به همکاری
اخبار، نوشته، شعر و داستان، عکس و طرح های خود را به سایت تورکمن صحرا مدیا،بفرستید. با ما همکاری نمایید. آدرس ما:
turkmensahramedia@gmail.com

احمد مرادی
(تعداد بازديد : 68)
(تعداد نظر : 1)

(تعداد بازديد : 73)

(تعداد بازديد : 247)
(تعداد نظر : 1)

(تعداد بازديد : 664)
(تعداد نظر : 2)
آیلا جاذبی
(تعداد بازديد : 82)
(تعداد نظر : 1)

(تعداد بازديد : 163)
(تعداد نظر : 1)

(تعداد بازديد : 245)
(تعداد نظر : 1)

(تعداد بازديد : 374)
(تعداد نظر : 2)
اثر: یان-ورنر مولر برگردان: رضا جاسکی
(تعداد بازديد : 200)
(تعداد نظر : 1)


آیلا
(تعداد بازديد : 1923)
(تعداد نظر : 7)

(تعداد بازديد : 340)
(تعداد نظر : 3)

(تعداد بازديد : 356)
(تعداد نظر : 1)

(تعداد بازديد : 447)
قارا اینجیک
(تعداد بازديد : 428)
(تعداد نظر : 7)

(تعداد بازديد : 537)
(تعداد نظر : 1)

(تعداد بازديد : 348)
(تعداد نظر : 1)

(تعداد بازديد : 389)
(تعداد نظر : 2)
آلبر کامو
(تعداد بازديد : 96)


سایتئنگ آدئنی آیدئپ ، اونونگ یازغی لارئندان قوللانئپ بولار.
(استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است)